Stoppested Verden 4. - 5. juni 2016

Stoppested Verden er Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge

Festivalen Stoppested Verden arrangeres på Jernbanemuseet i Hamar, og presenterer kulturuttrykk fra ulike deler av verden og vil overraske, gi nye impulser, stimulere til aktiv deltakelse og bidra til å spre kunnskap og forståelse for vårt flerkulturelle mangfold. Gjennom konserter, verksteder, aktiviteter, forestillinger og utstillinger fokuserer vi på å bygge broer på tvers av kulturer og skape møteplasser mellom mennesker fra ulike kulturer.

Festivalens hovedmålgruppe er barn og unge. Nettopp hos den nye generasjonen må holdningsarbeid til for å skape tillitt, nysgjerrighet og åpenhet for nye kulturer og landsmenn. Kultur er en unik formidler av dette budskap, og en forebygger av fremmedfrykt og rasisme. Stoppested Verden ble etablert i 2008, og har vokst seg til Norges største Internasjonale Barnekulturfestival.

Festivalen er en inkluderende arena med gratis inngang for alle!

Ta toget ut i verden, helt gratis:

Fullstendig program finner du på våre nettsider og Facebook.

Kontaktinformasjon: E-post: post@stoppestedverden.no – Tlf.: 924 98 960.